TERVISETURISMI KLASTER

AboutTERVISETURISMI KLAS…

Eesti Terviseturismi klaster on koostöökogu, mis ühendab uuendusmeelseid Eesti ravispaa-ettevõtjaid, teadus- ja arendusasutusi, teisi terviseturismi valdkonnaga seotud katusorganisatsioone ning ettevõtjaid, kelle ühine eesmärk on Eesti terviseturismi kui turismisuuna arendamine, terviseturismi konkurentsivõime ja pakutavate teenuste tuntuse suurendamine nii Eestis kui välisriikides.

Eesti Terviseturismi klastri (edaspidi ka ETTK) eesmärgi saavutamiseks on koostatud Eesti Terviseturismi klastri strateegiline plaan aastateks 2011 – 2015 (edaspidi ka klastri strateegia) ning 2011. aasta jaanuaris on asutatud MTÜ Eesti Terviseturismi Ühendus.

ETTK on välja kasvanud Eesti spaa-klastri algatusest, mis sai rahalist toetust EASi klastriprogrammi eeltaotluse voorust 2009. aasta sügisel. Pooleteise aasta jooksul on spaa-klastri fookus arenenud ning jõuti järeldusele, et terviseturismi edendamisega tuleb tegeleda laiemalt, kui seda algselt planeeriti. Aja jooksul on liitunud klastri tegevustega huvilisi väljastpoolt Eesti Spaaliidu liikmeskonda, eeskätt on kaasatud klastri partneriteks erinevaid terviseturismi arendamise ja teenuste pakkumisega seotud organisatsioone.

ETTK partnerid võib jagada kolme rühma – ettevõtted (enamuses ravispaa-ettevõtted), teadus- ja arendusasutused ning terviseturismi valdkonnaga, sh turismiteenuse korraldamisega, seotud katusorganisatsioonid. Kolme osapoole koostöö eesmärk on planeeritud visiooni saavutamine, mis haakub ka Arengufondi poolt pakutud ambitsiooniga terviseturismi sektorile.

Klastri liikmete ühine ambitsioon on eestvedava rolli võtmine terviseturismiteenuste ekspordi kasvatamisel 360-lt miljonilt kroonilt (aastal 2010) 1-2 miljardi kroonini (kasv ca 3-6 korda) aastaks 2020. See on analüüse arvesse võttes võimalik, kuid nõuab erinevate osapoolte koostööd, pidevat tegelemist arendusprojektidega ja tahet pikaajaliselt pingutada.

Klastri strateegilised eesmärgid aastatel 2011- 2015 on järgmised:

 1. Rahvusvahelise tuntuse ja terviseturistide arvu suurendamine (nii siseturism kui eksport)
 2. Terviseturismitoodete ja -teenuste mitmekesistamine ja kvaliteedi parendamine
 3. Terviseturismi töötajate professionaalsuse suurendamine
 4. Terviseturismi ettevõtete positsioneerimine ning arvamusliidri rolli saavutamine Eesti tervishoiusüsteemis
 5. Terviseturismi ettevõtete efektiivsuse suurendamine säästva arengu kaudu

Klastri pikaajalise strateegia elluviimiseks, st strateegiliste eesmärkide saavutamiseks koostatakse ühine tegevuskava ja eelarve. Klastri strateegia tegevuste eelarve aastateks 2011 – 2014 on käesolevas strateegia osana väljatoodud (lk 21). Lisaks koostatakse klastri poolt detailseid tegevuskavasid pooleaastaste perioodide lõikes, et tagada paindlikkus ning operatiivsus eesmärkide saavutamisel. Klastri eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste määratlemiseks ning nende rakendamiseks on klastri liikmetest moodustatud neli töögruppi: säästev areng, personali koolitusvajadus, tootearendus ravisuunal ning tootearendus turundussuunal.

Klastri tööd koordineerib (sh kinnitab tegevuskava) klastri nõukogu, iga partner nimetab klastri nõukogusse ühe esindaja. Klastri igapäevast tegevust juhib projektijuht. Lisaks projektijuhile on palgatud klastrisse arendustöötaja.

Eesti Terviseturismi klastriga on oodatud, lisaks olemasolevatele partneritele, liituma ka uusi partnereid, kes on huvitatud osalemast Eesti terviseturismisuuna arendamisel. Eelkõige oodatakse liituma ettevõtjaid, sh heaolu-spaasid, erinevaid terviseteenuseid pakkuvaid ettevõtteid.

Eesti. 200 aastat SPAA kultuuri

Otsi spaad asukoha järgi

Valige asukoht
 • Haapsalu
 • Kuressaare
 • Laulasmaa
 • Otepää
 • Pärnu
 • Tallinn
 • Toila
 • Värska
 • Võru
Valige SPAA
 • Viiking Spa Hotel
 • Värska Kuurortravikeskus
 • Toila Spa Hotell
 • Ravispaahotell Tervis
 • Tallinn Viimsi SPA
 • ESTONIA Medical Spa & Hotell
 • Spaahotell Laine
 • Tervise Paradiis Spaa-hotell ja Veekeskus
 • Pühajärve Spa & Puhkekeskus
 • Laulasmaa Spaa- ja Konverentsihotell
 • Kubija hotell-loodusspaa
 • Kalev Spa Hotell & Veekeskus
 • Grand Rose SPA Hotell
 • Fra Mare Thalasso Spa
Terviseturismi klaster
(Eesti Tervisturismi Ühendus MTÜ)
registrikood 80322226
Sadama 9/11
Haapsalu
90502

Aire Toffer
Projektijuht
GSM 50 84 020
aire@terviseturism.ee