HÄLSOTURISMKLUSTRET

AboutHÄLSOTURISMKLUSTRET

Estlands hälsoturismkluster är en samarbetsorganisation som ansluter nyskapande estniska spaföretagare, forsknings- och utvecklingsinstitutioner, andra paraplyorganisationer som är hälsoturism-inriktade samt företag som delar ett gemensamt mål: att utveckla estnisk hälsoturism, öka hälsoturismens konkurrenskraft och anseende av tjänster som tillhandahålls både i Estland och utomlands.

För att uppnå målet av Estlands hälsoturismkluster (även kallad EHTK) har en strategisk plan för 2011–2015 tagits fram (nedan kallad klusterstrategi), och i januari 2011 grundades en icke-statlig organisation, Förening för Estlands hälsoturism.

EHTK har vuxit fram ur Estlands spaklusterinitiativ, som fick ekonomiskt stöd under hösten 2009 från den preliminära ansökningsomgången av ett klusterprogram av Fonden Enterprise Estonia. Under ett och ett halvt år har fokus på spaklustret avancerat och det har konstaterats att främjandet av hälsoturismen måste göras i större utsträckning än vad som ursprungligen planerats. Med tiden har klustrets verksamhet fått nya deltagare även utanför Estlands Spaförening. Främst har klustret fått nya partners inom olika organisationer som utvecklar hälsoturism och erbjuder relaterade tjänster.

EHTK partners kan delas in i tre grupper: företag (spaföretag för det mesta), forsknings- och utvecklingsorganisationer, och hälsoturismens paraplyorganisationer. Målet för samarbete mellan dessa tre parter är att uppnå den planerade visionen vilket  sammanfaller med utvecklingsfondens ambition för hälsoturismsektorn.

Klustermedlemmarna har en gemensam ambition att ha en drivande roll i att få exporten av hälsoturismtjänsterna att växa från 360 miljoner kronor (år 2010) till 1–2 miljarder kronor (en ökning på ungefär 3–6 gånger) före 2020. Detta är mot bakgrund av analysen möjligt, men kräver samarbete mellan olika parter, det kontinuerliga arbetet med olika utvecklingsprojekt och viljan för en långsiktig satsning.

Klustrets strategiska mål för åren 2011–2015 är följande:
1. Öka internationell medvetenhet om hälsoturismen och antalet hälsoturister (både inhemsk turism och export)
2.  Förbättra kvaliteten och diversifiera hälsoturismens produkter och tjänster
3. Öka professionalism bland dem som arbetar inom hälsoturismen
4. Positionera hälsoturistföretag och uppnå rollen av opinionsledare inom Estlands hälso- och sjukvård
5. Öka effektiviteten av hälsoturistföretag genom hållbar utveckling

För att genomföra klustrets strategi på lång sikt, det vill säga de strategiska målen, ska en gemensam handlingsplan och budget utarbetas. Budgeten till klustrets verksamhet för räkenskapsåren 2011–2014 beskrivs som en del i denna strategi (sida 21). Dessutom planerar klustret detaljerade åtgärdsplaner halvårsvis för att säkerställa flexibilitet och snabbhet i att uppnå målen. För att definiera verksamheter i syfte att nå klustrets mål samt att tillämpa dem har fyra arbetsgrupper bildats av klustrets medlemmar: hållbar utveckling, utbildningsbehov av personalen, utveckling av behandlingsprodukter och produktutveckling på marknaden.

Klustrets arbete samordnas (bl.a. godkänner handlingsplanen) av klusterrådet , där varje partner utser en representant till rådet. Klustrets dagliga verksamhet leds av projektledare. Förutom projektledaren anställer klustret även en samarbetare för utvecklingsfrågor.

Utöver de befintliga partners välkomnar Estlands hälsoturismkluster även nya partners som är intresserade av att delta i utveckling av den estniska hälsoturismen. I synnerhet företag, bl.a. wellness spa-anläggningar och företag som erbjuder olika hälsotjänster, förväntas att gå med.

Estland - 200 år av spakultur

Bläddra spas efter plats

Välj ort
 • Haapsalu
 • Kuressaare
 • Laulasmaa
 • Otepää
 • Pärnu
 • Tallinn
 • Toila
 • Värska
 • Võru
Välj SPA
 • Värska Spahotell & Vattenpark
 • Viiking Spahotell
 • Toila Spahotell
 • Tervise Paradiis
 • Tallinn Viimsi SPA
 • Spa-hotell Laine
 • Tervis Hälsospahotell
 • Pühajärve Spahotell
 • Laulasmaa SPA
 • Kubija Naturspa och Hotell
 • Kalev Spahotell & Vattenpark
 • Grand Rose Spahotell
 • Fra Mare Thalasso SPA
 • ESTONIA Medical Spa & Hotel

Hälsoturismklustret (Eesti Tervisturismi Ühendus MTÜ – Förening för Estlands hälsoturism)

Reg. nr. 80322226
Sadama 9/11
Haapsalu
90502 Estland

Aire Toffer

Projektchef
GSM +372 508 4020
aire.toffer@healthrepublic.ee