HELSETURISMEKLYNGEN

AboutHELSETURISMEKLYNGEN

Estlands helseturismeklynge (Eesti Terviseturisme klaster) er et samarbeidsråd som samler innovative Estiske foretak innen behandlende spa, forsknings- og utviklingsinstitusjoner, andre paraplyorganisasjoner knyttet til helseturismesektoren og foretak som har som felles mål å utvikle helseturisme som en turismegren i Estland, øke helseturismens konkurransekraft og gjøre de tilbudte tjenestene mer kjent både i Estland og i utlandet.

For å oppnå målene med Estlands helseturismeklynge (heretter også ETTK) er det for årene 2011 – 2015 utformet en strategisk plan (heretter også klyngestrategien) og i januar 2011 ble Estlands helseturismeforbund stiftet som en ideell organisasjon.

ETTK har vokst ut av initiativet til en estisk spa-klynge, som fikk pengestøtte fra Enterprise Estonias klyngeprogram i forsøknadsrunden høsten 2009. I løpet av halvannet år har spa-klyngens fokus utviklet seg, og en kom til den konklusjonen at for å fremme helseturisme må en satse bredere enn det som først ble planlagt. Over tid har også interesserte fra utenfor Estlands spa-forbund tilsluttet seg klyngen, først og fremst er det ulike organisasjoner som driver med utvikling av helseturisme og tjenestetilbydere som har tilsluttet seg klyngen.

ETTK-partnerne kan deles i tre grupper – foretak (for det meste behandlende spa-foretak), forsknings- og utviklingsinstitusjoner og paraplyorganisasjoner innen helseturisme, herunder reisearrangørvirksomhet. Som et samarbeid mellom tre parter er det planlagt å oppnå en versjon som også passer med den ambisjonen utviklingsfondet har foreslått for helseturismesektoren.

Den felles ambisjonen for medlemmene i klyngen er å innta en ledende rolle i å øke eksporten av helseturismetjenester fra 360 millioner estiske kroner (år 2010) til 1-2 milliarder estiske kroner (vekst ca 3-6 ganger) innen år 2020. Dette er med hensyn til foretatte analyser mulig, men krever at ulike parter samarbeider, kontinuerlig følger opp utviklingsprosjektene og at det er vilje til å handle langsiktig.

Klyngens strategiske mål for årene 2011 – 2015 er de følgende:

1. Bli mer kjent internasjonalt og øke antallet helseturister (både innenlands turisme og eksport)

2. Skape større mangfold av og bedre kvaliteten på tilbudet av helseturismeprodukter og -tjenester

3. Økt profesjonalitet blant ansatte innen helseturisme

4. Posisjonering av helseturismeforetak og oppnåelse av en rolle som opinionsleder i det estiske helsesystemet

5. Økt effektivitet i helseturismeforetak gjennom en bærekraftig utvikling

For å sette klyngens langsiktige strategi ut i livet, dvs. oppnå de strategiske målene, lages en felles handlingsplan og et budsjett. Budsjettet for klyngens strategiske aktiviteter i årene 2011 – 2014 er angitt som del av denne strategien (s 21). I tillegg utforer klyngen detaljerte handlingsplaner for hver halvårsperiode, for å sikre fleksibilitet ved oppnåelse av de operative målene. For å definere og sette ut i livet de nødvendige aktivitetene for å oppnå klyngens mål er det av klyngens medlemmer dannet fire arbeidsgrupper: bærekraftig utvikling, opplæringsbehov blant personell, produktutvikling innen behandling og produktutvikling innen markedsføring.

Klyngens arbeid koordineres av (herunder får handlingsplaner vedtatt av) klyngens råd, hver partner oppnevner en representant til klyngens råd. Klyngens daglige virksomhet ledes av prosjektleder. I tillegg til prosjekter er det i klyngen ansatt en utviklingsmedarbeider.

I tillegg til de eksisterende partnerne er også nye partnere med interesse for å delta i utvikling av estiske helseturisme velkomne til å slutte seg til Estlands helseturismeklynge. Først og fremst ønskes foretak, herunder velvære-spa-bedrifter, foretak som tilbyr ulike helsetjenester.

Estland – 200 år med spa-kultur

Bla spas etter plassering

Velg beliggenhet
 • Haapsalu
 • Kuressaare
 • Laulasmaa
 • Otepää
 • Pärnu
 • Tallinn
 • Toila
 • Värska
 • Võru
Velg SPA
 • Värska kurbad og vannpark
 • Viiking Spa Hotel
 • Toila Spa Hotell
 • Tervise Paradiis
 • Tallinn Viimsi SPA
 • Tervis Medical Spa Hotel
 • Pühajärve spa- og feriesenter
 • Laulasmaa Spa
 • Kalev spahotell og vannpark
 • Grand Rose SPA Hotel
 • Fra Mare Thalasso Spa
 • Spa hotel Laine
 • Kubija Hotel and Nature Spa
 • ESTONIA Medical Spa & Hotel

Helseturismeklyngen (Eesti Tervisturismi Ühendus MTÜ)

Org. nr 80322226
Sadama 9/11
Haapsalu
90502 Estland

Aire Toffer

Prosjektleder
Mob +372 508 4020
aire.toffer@healthrepublic.ee