TERVEYSMATKAILUKLUSTERI

AboutTERVEYSMATKAILUKLUS…

Viron terveysmatkailuklusteri on yhteistyöelin, joka yhdistää uudistusmielisiä virolaisia kylpyläyrittäjiä, tiede- ja kehitysorganisaatioita, muita terveysmatkailuun liittyviä kattojärjestöjä sekä yrittäjiä, joiden yhteisenä tavoitteena on Viron matkailun osa-alueista terveysmatkailun kehittäminen, terveysmatkailun kilpailukyvyn ja palveluiden tunnettuuden kasvattaminen sekä Virossa että ulkomailla.

Viron terveysmatkailuklusterin (VTMK) tavoitteen saavuttamiseksi on laadittu Viron terveysmatkailuklusterin strategia vuosille 2011–2015 (jäljempänä klusterin strategia) sekä tammikuussa 2011 on perustettu terveysmatkailuyhdistys MTÜ Eesti Terviseturismi Ühendus.

Viron terveysmatkailuklusteri on versonut virolaisen kylpyläklusterin aloitteesta. Kylpyläklusteri on saanut taloudellista tukea Viron elinkeinoelämän kehittämissäätiön klusteriohjelman ennakkohakukierrokselta syksyllä 2009. Puolessatoista vuodessa on tarkennettu kylpyläklusterin fokusta ja tultu siihen tulokseen, että terveysmatkailun kehittämisen täytyy olla laajempaa kuin aluksi suunniteltiin. Klusterin toimintaan on liittynyt asiasta kiinnostuneita tahoja Viron kylpyläliiton ulkopuolelta, ennen muuta klusterin kumppaneiksi ovat tulleet erilaiset terveysmatkailun kehittämiseen ja palveluihin liittyvät organisaatiot.

VTMK:n kumppanit ovat jaettavissa kolmeen ryhmään: yritykset (suurin osa terveyskylpyläyrityksiä), tiede- ja kehitysorganisaatiot sekä terveysmatkailualaan, muun muassa matkailupalveluiden järjestämiseen liittyvät kattojärjestöt. Kolmen osapuolen yhteistyön tavoitteena on suunnitelmallisen vision aikaansaaminen, mikä linkittyy myös Kehittämissäätiön terveysmatkailusektorille tarjoamaan päämäärään.

Klusterin jäsenten yhteinen päämäärä on johtavan roolin lunastaminen terveysmatkailupalveluiden viennin kasvattamisessa 360 miljoonasta kruunusta (vuonna 2010) 1–2 miljardiin kruunuun (kasvu noin 3–6-kertaista) vuoteen 2020 mennessä. Analyysit huomioon ottaen sen on mahdollista, mutta vaatii eri osapuolten yhteistyötä, jatkuvaa kehitysprojektien parissa työskentelyä ja tahtoa ponnistella pitkällä aikavälillä.

Klusterin strategiset tavoitteet vuosiksi 2011–2015 ovat:

1. Kansainvälisen tunnettuuden ja terveysmatkailijoiden määrän kasvattaminen (sekä kotimaanmatkailu että vienti);

2. Terveysmatkailutuotteiden ja -palveluiden monipuolistaminen ja laadun parantaminen;

3. Terveysmatkailun työntekijöiden ammattimaisuuden lisääminen;

4. Terveysmatkailun yritysten positiointi ja mielipidejohtajan aseman saavuttaminen virolaisessa terveydenhoitojärjestelmässä;

5. Terveysmatkailun yritysten tehokkuuden lisääminen kestävän kehityksen kautta.

Klusterin pitkän aikavälin strategian toteuttamiseksi eli strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi laaditaan yhteinen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Klusterin strategian mukaisten toimintojen tulo- ja menoarvio vuosille 2011–2014 esitetään tämän strategian osana (s. 21). Lisäksi klusteri laatii yksityiskohtaisia toimintasuunnitelmia puolen vuoden jaksoille, jotta taataan joustavuus ja operatiivisuus tavoitteisiin pyrittäessä. Klusterin tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellisen toiminnan määrittelevät ja sen toteutuksesta huolehtivat klusterin jäsenistä muodostetut neljä työryhmää: kestävä kehitys, henkilökunnan koulutustarve, hoitojen tuotekehittely ja markkinoinnin tuotekehittely.

Klusterin työtä koordinoi (mm. vahvistaa toimintasuunnitelman) klusterin neuvosto ja jokainen jäsen nimeää klusterin neuvostoon yhden edustajan. Klusterin jokapäiväistä toimintaa johtaa projektijohtaja. Projektijohtajan lisäksi klusterille on palkattu kehitystyöntekijä.

Viron terveysmatkailuklusteriin voivat olemassa olevien kumppaneiden lisäksi liittyä myös uudet kumppanit, jotka ovat kiinnostuneita Viron terveysmatkailun kehittämisestä. Ennen kaikkea tervetulleita liittymään ovat yritykset, muun muassa hyvänolon kylpylät ja erilaisia terveyspalveluita tarjoavat yritykset.

Viron kylpylät - terveydeksesi jo 200 vuotta!

Selaa spas sijainnin mukaan

Valitse sijainti
 • Haapsalu
 • Kuressaare
 • Laulasmaa
 • Otepää
 • Pärnu
 • Tallinn
 • Toila
 • Värska
 • Võru
Valitse kylpylä
 • Viiking Spa Hotel
 • Toila Spa Hotel
 • Tervise Paradiis Spa & Vesipuisto
 • Tallinn Viimsi SPA
 • Tervis kylpylähotelli
 • Värskan Kylpylä & Vesipuisto
 • Spa Hotel Laine
 • Pühajärve Spa & Holiday Resort
 • Laulasmaa Spa
 • Kubija hotelli-luontokylpylä
 • Kalev Spa Hotelli & Vesipuisto
 • Grand Rose SPA Hotel
 • Fra Mare Thalasso SPA
 • ESTONIA Medical Spa & Hotel

Terveysmatkailuklusteri (Eesti Tervisturismi Ühendus MTÜ)

Y-tunnus 80322226
Sadama 9/11
Haapsalu
90502 Eesti

Aire Toffer
Projektijohtaja
GSM +372 508 4020
aire.toffer@healthrepublic.ee